Tel/Fax: +355 422 00311 | Cel: 0697899751 | Email: beanshpk@yahoo.com | Adresa: Rruga "Bulevardi Zog i Parë", Tirane, Albania

PARTNERET E BASHKEPUNETORET

Partneret tone kryesore jane: Banka Boterore, Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Ministria Mjedisit, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Bashkia Tirane, Bashkia Durres, Ujesjellesi Kanalizime Tirane, Ujesjellesi Kanalizime Durres,  Bordi Kullimit Qarku Tirane, Bordi Kullimit Qarku Durres, Kurum ShA , Titan ShA , etj.

BEAN ne partneritet me “ÇILOTAJ GROUP LTD”, “KURUM INTERNATIONAL”, “TITAN”, levron nje volum shitjesh prej 12 000 000 Euro mesatarisht ne vit.

Qendrat tona kryesore te levrimit te aktivitetit si dhe poligonet e produkteve te parafabrikuara ndodhen ne adresat: Fier: Rruga nacionale Fier-Vlore, Lagjja Sheq i Madh Tirane: Kashar e Kamez 

Bashkëpuntorët Tanë

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img