Tel/Fax: +355 422 00311 | Cel: 0697899751 | Email: beanshpk@yahoo.com | Adresa: Rruga "Bulevardi Zog i Parë", Tirane, Albania

BEAN sh.p.k eshte çertifikuar per sistemin e menaxhimit te cilesise komform me standartin UNI-EN-ISO 9001: 2008 dhe sistemin e menaxhimit mjedisor me standartin UNE-EN ISO 14001:2004 nga instituti I certifikimit C.D.Q.ITALIA s.r.l, PER NDERTIMIN E OBJEKTEVE CIVILE, RRUGE, UJESJELLESA, KANALIZIME, NDERTIM DHE MIREMBAJTJE TE DIGAVE DHE PUNIME BONIFIKUESE.


Bashkëpuntorët Tanë

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img